Start / Tjänster / Flowity
Overhead view of seating in a university atrium, motion blur

Flowity

Nyttja dina lokaler mer effektivt genom att bygga en förståelse kring hur ditt kontor, arbetsplatser och mötesrum nyttjas. Flowity hjälper er att förstå vilka delar av er arbetsplats som används mest och hur de används. Ni kan även använda informationen från Flowity för att planera för nya utrymmen eller till och med minska ert totala behov av utrymmen.

Användningsområden:

Flowity skapar insikter och besparingspotential inom följande områden:

  • Förstå hur en allt mer hybrid arbetsstyrka fördelar sin tid mellan kontoret och annan plats
  • Förstå i vilken grad olika delar av lokalen nyttjas – exempelvis, hur mycket arbetsplatser används.
  • Förstå bättre hur mötesrum och samlingsplatser används
  • Skapa beslutsunderlag för hur en lokal bör struktureras
  • Skapa beslutsunderlag för energieffektivisering baserat på nyttjandegrad

Underlättad analys

Ta del av statistiken från Flowitys sensorer genom dess användarvänliga dashboard, eller koppla datan till ert egna system via API eller CSV-filer för egen analys eller utbyggnad.

Förstå personflöden i lokalerna

Med hjälp av optiska sensorer/kameror och AI kan rörelsemönster kartläggas för att få kunskap om på vilket sätt och när på dygnet lokalerna används, inte bara hur många som vistas i en lokal vid en tidpunkt.

Bibehåll intigritet

Eftersom den personliga integriteten är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid denna typ av mätning är Flowity-sensorerna utformade så att inga bilder eller videofilmer lagras utan när enheten har upptäckt mönster i bilden raderas den. Det går alltså inte att spåra någon enskild person i datan. Flowity kan således vara en del av en GDPR-säkrad lösning.

Kontakta en expert!

Önskar du mer information om arbetsplatsanalys?
Fyll i formuläret här så kontaktar vi dig inom kort.